Polisteatern är en liten scen på Kungsholmen i Stockholm med plats för upp till ca 30 sittande eller 40 stående i publiken.

Vi vill fungera som kulturplattform och mötesplats för publik och professionella utövare av scenkonst, dramatik, teater, poesi, musik, dans & performance.

Vi både producerar egna evenemang och samarbetar med andra etablerade aktörer inom kultursektorn.

Tillgänglighet: lokalen har en bred ingång från gatan med låga trösklar och det är lätt att komma in med t.ex. rullstol. Dessvärre är toaletten inte lika tillgänglig då den ligger bakom scenen, så vi ber vår publik att uppsöka Rådhusbarens faciliteter.